Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Kancelaria Tajna

2012-02-01

Dnia 19.01.2012 roku Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne  „OPEGIEKA” sp. z o.o. uzyskało Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzając tym samym pełną zdolność firmy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych  klauzulą „TAJNE”, „NATO SECRET” oraz ‘SECRET UE/EU SECRET’.

Uzyskane Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego potwierdza pełną zdolność OPEGIEKA do ochrony informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych  tj.:

  • możliwość przetwarzania informacji niejawnych we własnych systemach teleinformatycznych (uzyskano Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego),
  • możliwość przetwarzania informacji niejawnych w pomieszczeniach Kancelarii Tajnej, znajdującej się w wydzielonej przestrzeni budynku GIS CENTER w Elblągu oraz w Punkcie Kontroli Informacji Niejawnych Międzynarodowych, który z dniem  02.01.2012 został wpisany do ewidencji kancelarii międzynarodowych prowadzonych przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego przeprowadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W trakcie postępowania ponad 20 pracowników OPEGIEKA uzyskało poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego zostało wydane na okres 7 lat (data ważności do 18.01.2019 roku).

2012