Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Kongres Brokerów

2012-05-28

W dniach 24-26 maja 2012 konsorcjum InTech3D, w skład którego wchodzi OPEGIEKA Elbląg, wzięło udział w XV Kongresie Brokerów pod Rawą Mazowiecką. 

Tegoroczna edycja wydarzenia, którego organizatorem było Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, przebiegła pod hasłem „Broker a ubezpieczyciel – 20 lat później. Zagrożenia i szanse?”. Tematem dominującym spotkania były: nadregulacja versus klient w instytucji ubezpieczeniowej oraz  ryzyka nieubezpieczalne (czy mona wszystko ubezpieczyć? co może zrobić ubezpieczony, aby uczynić ryzyko ubezpieczalnym). Konsorcjum InTech3D wzięło udział w sesjach i panelach dyskusyjnych Kongresu oraz przygotowało stoisko wystawiennicze, na którym zaprezentowano Quadrocopter MD4-200 należący do firmy OPEGIEKA.

Kongres Brokerów to największe spotkanie środowisk ubezpieczeniowych w Polsce. W tym roku zgromadziło blisko tysiąc osób w tym: ekspertów branży finansowej, przedstawicieli administracji państwowej, instytucji ubezpieczeniowych, ludzi nauki, reprezentantów zakładów ubezpieczeń oraz branżowe media.

Konsorcjum InTech3D założyło 6 polskich firm. Celem jest dostarczanie uczestnikom rynku ubezpieczeniowego kompleksowych usług z zakresu ekspertyzy technicznej i prawnej. W jego skład wchodzą spółki: OPEGIEKA Elbląg, Apeks, ArGeo, GEOBIS, LabRisk oraz Eugeniusz & Tomasz Lenartowicz. Konsorcjum oferuje sporządzanie ekspertyz z zakresu:
• inwentaryzacji stanu mienia, postępu prac, robót powykonawczych;
• szacowania wartości majątku dla celów ubezpieczeniowych;
• oceny zasięgu fali powodziowej;
• dokumentacji miejsca szkody i uszkodzonego mienia;
• ustalenia przyczyn szkód;
• weryfikacji rozmiarów i wysokości szkód;
• rozpatrywania roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
• organizacji kompleksowego procesu likwidacji szkód.

2012