Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

E-region powiatu elbląskiego

2012-08-21

21 sierpnia 2012r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne podjęło się podwykonawstwa w projekcie „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Projekt realizowany w konsorcjum z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o. o. w Olsztynie oraz ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz, dotyczy wykonania oprogramowania, instalacji oraz dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach projektu pt. Zakres prac obejmuje wykonanie m.in. portalu gospodarczego, portalu turystycznego, portalu drogowego, modułu urbanistyki i modułów geodezyjnych oraz dostawy sprzętu komputerowego wraz z pracami adaptacyjnymi serwerowni. Czas realizacji zamówienia: 21.08.2012 – 10.09.2013.

2012