Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Niemiecki BDOT zgodny z polskim prawem

2012-09-20

Z dniem 20 września 2012r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne przystąpiło do realizacji projektu na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dotyczącego dostosowania struktury wspólnej bazy danych (CMDB) niemieckiej ATKIS i polskiej BDOT do rozporządzenia ws. BDOT i BDO. Wartość zamówienia 109,5 tys. Zł. Czas realizacji 3 miesiące.

Zamówienie realizowane będzie w trzech etapach. Pierwszy etap dotyczy dostosowania dokumentacji struktury wspólnej bazy danych ATKIS i BDOT do rozporządzenia ws. BDOT i BDO, a także wykonania plików XSLT pozwalających na transformowanie plików GML obu baz; następnie nastąpi dostosowanie BDOT dla 4 arkuszy w skali 1:10 000 do struktury BDOT10k zgodnej z rozporządzeniem ws. BDOT i BDO, import bazy ATKIS do struktury BDOT10k, import bazy BDOT10k do struktury ATKIS, opracowanie map topograficznych w skali 1:10 000 dla 4 godeł; etapem kończącym projekt będzie tłumaczenie opracowanych dokumentów na język angielski. OPEGIEKA ma 3 mies. na realizację zamówienia.

2012