Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Pionier innowacji

2012-12-08

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego próbując odpowiedzieć na pytanie: Czy Polska jest innowacyjna? postanowiło wydać drugą edycję albumu fotograficznego "Polska innowacyjna", gdzie prezentuje osiągnięcia 50 beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Firma OPEGIEKA została wyróżniona za realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych”, który został uznany za pionierski przykład innowacji na miarę XXI wieku.

Wartość projektu wyniosła 15,5 mln zł, a przyznane dofinansowanie unijne stanowiło wartość prawie 7 mln złotych.

2012