Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Nowe oblicze eŚwiatowid

2013-01-07

W grudniu 2012 OPEGIEKA Sp. z o.o. wdrożyła projekt „Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury eŚwiatowid – stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego” na rzecz CSE Światowid w Elblągu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 oraz budżetu województwa warmińsko – mazurskiego, który realizowany był od października 2011 roku.

W ramach tego projektu powstał portal społecznościowy ekulturalni.pl, zmodernizowana została internetowa gazeta eświatowid.pl oraz stworzono platformę e-learningową. Innowacją w portalu społecznościowym jest zintegrowanie go z portalem mapowym, który również został stworzony przez zespół inżynierów OPEGIEKA. Przygotowano również wersje portali dla niedowidzących oraz wdrożono elektroniczny obieg dokumentów, a także zakupiono oprogramowanie i sprzęt.

 
Internetowa gazeta eświatowid.pl - www.eswiatowid.pl 

Portal społecznościowy - www.ekulturalni.pl 

Portal mapowy - www.eswiatowid.pl/portalmapowy    

2013