Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Spotkanie z Marszałkiem

2013-03-15

15 marca 2013 w siedzibie OPEGIEKA przy al. Tysiąclecia odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa z przedstawicielami nauki i biznesu z Elbląga.

Marszałek województwa rozpoczął spotkanie od prezentacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Zaznaczył jednocześnie, że do jego priorytetów należy wykreowanie konkurencyjnej gospodarki Warmii i Mazur, która obecnie boryka się z relatywnie niską przedsiębiorczością w regionie i trudnościami na rynku pracy, pobudzenie i wzrost aktywności społecznej, wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych poprzez m.in. doskonalenie administracji oraz zbudowanie nowoczesnej infrastruktury rozwoju.  

Głównym punktem spotkania była otwarta dyskusja, która poruszyła najbardziej gryzące problemy przedsiębiorców z Elbląga oraz przedstawicieli szkolnictwa. Najczęściej poruszanym tematem była  niemożność znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy na rynku elbląskim. Wynika to głównie, jak zauważono, z nastawienia uczącego się pokolenia do etosu pracy, braku motywacji oraz szkół, których program nauczania znacznie odbiega od realnych wymagań i oczekiwań pracodawcy. Dobrą praktyką w tym zakresie może pochwalić się Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu, który otwiera specjalistyczne klasy kształtując kadry pod potrzeby elbląskich przedsiębiorców.

Wiceprezes PPH Stolpłyt Piotr Wójcik ocenił aktualną kondycję elbląskich firm oraz przedstawił główne problemy, wymagające zastosowania rozwiązań i regulacji przez organy administracji państwowej i samorządowej. Prezes OPEGIEKA Florian Romanowski określił zasady współdziałania samorządu, nauki i biznesu w kreowaniu nowych technologii produkcyjnych, usługowych i organizacyjnych oraz istotę tworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego w Elblągu. Prezes Klastra Mebel Elbląg Wojciech Macijewicz skupił się na omówieniu przygotowań szkolnictwa zawodowego do zapewnienia wykwalifikowanej kadry dla przedsiębiorstw regionu elbląskiego. Przedstawiciel Elbląskiego Parku Technologicznego Wojciech Chwiałkowski pokazał na konkretnych przykładach sposób i efekty współpracy Parku z przedsiębiorcami.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Grzegorz Nowaczyk Prezydent Miasta Elbląga, Henryk Słonina Doradca Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jerzy Wcisła Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, Henryk Fall Kanclerz UEH-E, Sławomir Jezierski Starosta Elbląski, Artur Zagalski Przewodniczący Rady Powiatu, Henryk Mroziński Burmistrz Miasta Braniewo. Wśród zaproszonych przedsiębiorców obecni byli: Leszek Wójcik Prezes PPH Stolpłyt, Piotr Macutkiewicz Prezes Wolność sp. z o. o., Ryszard Mytych Właściciel Mytych sp. z o.o., Wojciech Chmielewski Prezes Klastra Metalowego, Dariusz Kamiński Prezes Metal Expert sp. z o.o., Zbigniew Cieślik Prezes Hanyang ZAS i Tamara Kuczyńska Wiceprezes ALSTOM Power sp. z o.o.

2013