Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

OPEGIEKA ze statusem CBR

2013-08-27

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. Z o. o. z Elbląga decyzją ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. dołączyło do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Oznacza to, że Spółka spełnia kryteria określone w art. 17 ust. 2 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Przyznanie OPEGIEKA statusu jest następstwem skutecznie prowadzonej działalności innowacyjnej, dbałości o dynamiczny rozwój swoich produktów i usług, a także uwieńczeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Rozbudowa Przedsiębiorstwa OPEGIEKA – utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTRE”. W wyniku realizacji projektu OPEGIEKA utworzyło DATA Center – specjalistyczne centrum przetwarzania danych cyfrowych, które gwarantuje wysoki poziom zabezpieczenia, przetwarzania, utrzymania oraz przechowywania danych. Działalność Data Center ukierunkowana jest na usługi w technologii cloud computing. Dodatkowo w wyniku projektu OPEGIEKA posiada Kancelarię Tajną dedykowaną pracy na materiałach niejawny oznaczonych klauzulą tajne, Nato Secret i EU Secret.

Aby zapewnić najwyższą jakość oraz zgodność z aktualnymi trendami na rynku, firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe na potrzeby bieżącej produkcji geoinformatycznej. Swoją pozycję zawdzięcza silnie zdywersyfikowanej ofercie produktów i usług oraz realizacji interdyscyplinarnych projektów, wymagających gruntownej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie geodezji, kartografii, fotogrametrii oraz najnowszych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Największym potencjałem OPEGIEKA jest wykwalifikowana kadra, a w szczególności zespoły ekspertów branżowych i specjalistów IT. Przedsiębiorstwo w sposób ciągły prowadzi prace badawcze, inwestuje w nowe technologie i sprzęt oraz współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi. OPEGIEKA wytworzyło w wyniku własnych i wspólnych badań przemysłowych i prac rozwojowych szereg produktów dedykowanych, które zostały wdrożone i sprzedane odbiorcom zewnętrznym.

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego to nie tylko przywileje i obowiązki, ale przede wszystkim nowe możliwości. Obecnie OPEGIEKA realizuje cztery projekty innowacyjne, w tym dwa we współpracy z uczelniami wyższymi, ukierunkowane na utworzenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów dedykowanych administracji publicznej oraz rozwiązania na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Gospodarki „Celem nadawania przedsiębiorcom statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R”. Status centrum badawczo-rozwojowego to nowe szanse rozwoju dla OPEGIEKA, które zamierza wykorzystać z największą starannością.

2013