Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Deklaracja współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

2014-01-10

Po serii owocnych rozmów i ustaleń w grudniu 2013 roku OPEGIEKA oraz władze Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie podpisały List Intencyjny. W ramach porozumienia strony planują podjąć aktywne działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz wspólnie aplikować w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach innych konkursów ogólnokrajowych. Sygnatariuszami Listu Intencyjnego są Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki oraz Prezes OPEGIEKA Florian Romanowski.

Podpisanie Listu Intencyjnego jest następstwem skutecznie i konsekwentnie prowadzonej przez OPEGIEKA działalności badawczo-rozwojowej. Firma już od 2007 roku stara się uzyskiwać przewagę konkurencyjną dzięki realizacji własnych prac i projektów B+R. Bogate doświadczenie OPEGIEKA na polu geo-informatyki, tworzenia systemów informatycznych, masowego pozyskiwania i przetwarzania danych sprawiają, że spółka jest wartościowym partnerem w konsorcjach naukowo-badawczych z najlepszymi uczelniami wyższymi w Polsce. Obecnie OPEGIEKA realizuje dwa projekty innowacyjne ukierunkowane na utworzenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów dedykowanych administracji publicznej oraz stara się o granty naukowe przy współpracy z czołowymi uczelniami technicznymi w kraju. Potwierdzeniem największej dbałości o rozwój swoich produktów i usług w oparciu o zaawansowane prace B+R jest otrzymanie przez OPEGIEKA w sierpniu 2013r. statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Oznacza to, że spółka dołączyła do prestiżowego grona komercyjnych jednostek naukowych w Polsce, dzięki czemu jest w stanie kreować nowe trendy w rozwoju branży geo-informatycznej i przyczyniać się do wzrostu popytu na usługi B+R w kraju.

2014