Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Zmiana nazwy firmy

2014-07-09

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 01 września 2014 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o.

na

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Zmiana nazwy została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01 września 2014 r. sygn. akt. OL.VIII NS-REJ.KRS/10663/14/755.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie nazwa firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie zmiany nazwy firmy we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla OPEGIEKA Sp. z o.o.

Mając nadzieję na dalszą dobrą współpracę, pozostaję z poważaniem

Florian Romanowski
Prezes OPEGIEKA

2014