Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1

2016-03-04

            Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”. Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

            W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1: „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

           Ze strony organizatora udział w prezentacji wezmą przedstawiciele:

  • Urzędu Morskiego w Słupsku – Lidera Projektu,
  • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Partnera Projektu,
  • Urzędu Morskiego w Gdyni – Partnera Projektu,
  • Urzędu Morskiego w Szczecinie – Partnera Projektu,
  • OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga - Partnera Administracji Morskiej w realizacji Projektu.

            Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji  prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 11 marca, Pani Agnieszce Jędrzejewskiej z Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w prezentacji na adres e-mail: Agnieszka.Jedrzejewska@mgm.gov.pl. (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy)). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

            Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. 

2016