Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Kongres Bałtycki 02-04 czerwca 2016

2016-06-09

W dniach 02 – 04 czerwca 2016r. mieliśmy okazję uczestniczyć w Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym, którego organizatorami było Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Na wydarzenie to złożyły się w tym roku obchody 70-tej rocznicy Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich , Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Geomatyka 2016” oraz Benefis z okazji Jubileuszu prof. Mirosława Żaka (geodeta, profesor zwyczajny Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) połączony ze wspomnieniem zmarłego w marcu br. prof. Adama Żurowskiego (geodeta, profesor zwyczajny PG). Patronat techniczny nad kongresem objął prestiżowy, działający na całym świecie, amerykański Institute of Electrical and Electronics Engineers.

To niezwykłe przedsięwzięcie miało na celu zebranie wiodących naukowców akademickich, badaczy oraz osób związanych z szeroko pojętą geodezją w tym pracowników, pracodawców i studentów, po to by móc współdzielić się doświadczeniem oraz wynikami badań w zakresie geomatyki, geodezji, kartografii oraz nauk powiązanych.

Przedsiębiorstwo nasze aktywnie uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. Podczas pierwszego dnia Kongresu, 02 czerwca, swoje wystąpienie zatytułowane „Geomatyczne Przedsiębiorstwo Innowacyjne” zaprezentował Prezes OPEGIEKA Florian Romanowski

Następnie Wiceprezes Adam Augustynowicz – animator i współtwórca jedynego w branży geodezyjno – kartograficznej w Polsce, Centrum Badawczo – Rozwojowego wygłosił prelekcję pod tytułem „R&D w geodezji, przykłady prac w OPEGIEKA”

Należy nadmienić, iż Wiceprezes Adam Augustynowicz został odznaczony podczas trwania sesji Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Natomiast 03 czerwca 2016r. to my mieliśmy okazję być gospodarzami, gościliśmy bowiem u siebie uczestników Kongresu zainteresowanych prezentacją naszego Centrum Badawczo – Rozwojowego GIS CENTRE i nie tylko!

Wśród licznej kadry kierowniczej urzędów, pracowników naukowych, studentów wizytujących Naszą Firmę, mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć Pana Kazimierza Bujakowskiego – Głównego Geodetę Kraju i Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Pana Stanisława Cegielskiego – Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie, Pana Bogdana Grzechnika - Przedstawiciela zarządu Geodezyjnej Izby Gospodarczej i jednocześnie znanego publicystę geodezyjnego, i autora wielu opracowań branżowych.

Pośród naszych gości był również Pan Mirosław Żak – wybitny Profesor i geodeta, którego benefis jubileuszu pracy obchodzony był podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego. (zdjęcie powyżej)

Jednym z punktów programu wizyty był panel, na którym poruszyliśmy następujące zagadnienia:

- Nowoczesne rozwiązania chmur obliczeniowych dla administracji publicznej na przykładzie systemu GIS

(Prelegent: Bogusław Kaczałek - Główny technolog rozwiązań GIS);

- Wykorzystanie dostępnych danych do naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

(Prelegent: Dorota Licznerska - Odpowiedzialna za wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych);

- Proces automatycznej generalizacji danych z baz topograficznych w rozwiązaniach klasy ETL

(Prelegent: Artur Wiosna - Kierownik Zakładu Fotogrametrii i Kartografii);

- Planowania czasoprzestrzeni, interakcji z użytkownikiem oraz prezentacji informacji turystycznych w przestrzeni publicznej

(Prelegent: Grzegorz Krauze - Architekt systemów informacji turystycznej)

- Koncepcji mobilnego systemu inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych, w oparciu o podwodny skaner laserowy, akustyczne pozycjonowanie i zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV)

(Prelegent: Jakub Krawczyk – Kierownik Zakładu Rozwoju)

- Samoocena w chmurze: Przenoszenie tradycyjnych metod kontroli jakości do chmury obliczeniowej na przykładzie samooceny i doskonalenia według modelu CAF

(Prelegent: Piotr Kozakiewicz – Opiekun produktu)

Niektóre z powyższych tematów jak np. „Nowoczesne rozwiązania chmur obliczeniowych (…)” , w tym również te kontrowersyjne jak np. „Naliczanie opłat za odprowadzanie wód opadowych (…)” zachęciły Naszych gości do zadawania pytań i prowadzenia gorących dyskusji. Wielkie zainteresowanie wzbudził sposób funkcjonowania naszej firmy, umiejętnie łączący technologie geodezyjne i informatyczne, wykorzystujący nowoczesne metody pozyskiwania i integracji danych (z ziemi, powietrza i spod wody), a także efektywność w aplikowaniu i wykorzystywaniu środków unijnych oraz uczestnictwo w wielu innowacyjnych przedsięwzięciach w kraju i za granicą.

Całość zakończyła się zwiedzaniem siedziby naszej firmy oraz DATA CENTER.

Równolegle do wizyty gości w OPEGIEKA w Elblągu, na Dziedzińcu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej miało miejsce otwarcie wystawy EXPO. Naszymi reprezentantami na miejscu byli: Pan Jacek Zbrzeźny oraz Pani Anna Białczak, którzy rzeczowo i profesjonalnie prezentowali naszą ekspozycję. W krótkiej prezentacji skierowanej do uczestników i gości przedstawili Oni historię, teraźniejszość i przyszłość naszego Przedsiębiorstwa, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. możliwości platform lotniczych OPEGIEKA, danych pozyskiwanych z samolotu Vulcanair P68 TC Observer, a także produktów pozyskiwanych z danych powietrza m.in.: ortofotomapy, zdjęć CIR , Numeryczny Model Terenu. Stoisko uświetniał QuadroCopter MD4-1000, z zamontowaną kamerą termalną i kamerą cyfrową, z których obrazy wyświetlane były na podłączonych monitorach.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również system informacji turystycznej woj. zachodniopomorskiego: możliwości portalu, filmy i wirtualne wycieczki tam udostępnione.

A oto, jak się prezentowaliśmy:

Reasumując całe to Wydarzenie można uznać za sukces zwłaszcza merytoryczny.

Dziękujemy zatem Organizatorom za możliwość udziału oraz naszym prelegentom za profesjonalne przygotowanie naszego panelu.

2016