Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Konferencja „Innowacyjne Warmia i Mazury. Zdrowe życie – czysty zysk”

2016-12-02

16 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Innowacyjne Warmia i Mazury. Zdrowe życie – czysty zysk”. Organizatorami spotkania byli: samorząd województwa warmińsko – mazurskiego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W spotkaniu wzięli udział: marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, prezydenci trzech największych miast naszego regionu – Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga, Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna oraz Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełk oraz przedstawiciele dużych firm zagranicznych i krajowych z następujących branż: konsultingowej, nieruchomości, farmaceutycznej, hotelowej, meblarskiej i drzewnej oraz gastronomicznej. W rozmowy o potencjale gospodarczym Warmii i Mazur włączyli się też przedstawiciele wydziałów handlowych wybranych ambasad zagranicznych w Polsce, parlamentarzyści oraz przedstawiciele mediów.

Celem konferencji było przedstawienie regionu Warmii i Mazur, jako pięknego miejsca nie tylko do wypoczynku i rekreacji, lecz jako miejsca, w którym warto prowadzić biznes, w którym swoje siedziby umiejscowiły firmy innowacyjne oraz firmy z dziedziny szeroko pojętego IT/ICT.

Swoje doświadczenia dotyczące niekonwencjonalnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia zaprezentowali: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, zaś w obszarze inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur - przedstawiciele ITM Software House, Obram-Tetra Pack Company, Investcom, Ekosystem, Polyend oraz OPEGIEKA Elbląg. Ostatnia część spotkania dotyczyła rozmów o sposobach wsparcia lokalnych przedsięwzięć przez samorządowców.

Prezes firmy OPEGIEKA – Florian Romanowski przedstawił prezentację pt. „Nowe wymiary geoinformacji”. Kanwą wystąpienia była transformacja przedstawionego produktu geodezyjno-kartograficznego, jakim jest mapa od formy dwuwymiarowej do produktu określonego mianem 5D (na podstawie projektów zrealizowanych przez OPEGIEKA).

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego to przykład produktu 2D, gdzie stworzono system do zarządzania infrastrukturą danych przestrzennych dla całego regionu świętokrzyskiego, 120 partnerów powiatów i gmin, ponad 1500 stron wymagań funkcjonalnych.

Rozwój technologii lidarowych 3D o bardzo wysokim poziomie szczegółowości, które powleczone ortofotomapą umożliwiają tworzenie realistycznych wizualizacji 3D – mających zastosowanie w zarządzaniu przestrzenią miejską czy złożoną infrastrukturą np. drogową czy przemysłową.

4D – sterowanie czasem na mapach wprowadziło nowe możliwości wizualizacji i analizy treści na mapach. Przykładem jest Portal Turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, zawierający opisy 23 tyś. POI, 18 tyś. zdjęć, 250 filmów, 250 wirtualnych spacerów. To wszystko dostępne na urządzeniach mobilnych.

5D – cechy obiektów. Nowoczesne sensory teledetekcyjne do opracowań 4D wprowadzają wartość dodaną poprzez zdalne wykrywanie cech obiektów, np.:

- wilgotność
- temperatura
- zawartość chlorofilu
- typy roślin
- choroby roślin
- zanieczyszczenia powietrza
- hałas
- potoki ludzi, aut itp.

Przykładami są opracowania dla miasta Elbląga:

1) Mapa rozkładu hałasu na ulicach i budynkach.
2) Mapa potencjału energii solarnej na dachach i na gruncie.

Zakup nowej platformy lotniczej, samolotu Vulcanair P68C, kamery lotniczej Leica DMC III, sensora Riegl VQ 1560i, który jest kombinacją dwóch laserów ( w zakresie zielonym i bliskiej podczerwieni), zintegrowany dodatkowo z dwoma kamerami średnioformatowymi. Umożliwia wejście na nowy rynek gospodarki leśnej, rolnej oraz ochrony środowiska.

W latach 2008-2016 wykorzystując możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej, zrealizowało projekty B+R+I na wartość 71 mln zł (20 mln zł udział OPEGIEKA, zaś 41 mln zł to wartość dofinansowania). Posiadanie od 2013 roku statusu Centrum Badawczo Rozwojowego (jedynego w Polsce w branży geoinformatycznej) dopinguje OPEGIEKA do koncentracji na następujących działalnościach:

- Pozyskiwanie danych na poziomie satelitarnym, lotniczym, naziemnym, podwodnym.
- Procesowanie danych przestrzennych z wykorzystaniem automatyzacji procesów i sieci neuronowych (z wykorzystaniem własnego Data Center).
- Udostępnianie danych do systemów wspomagania podejmowania decyzji.
- Rozwój działalności badawczej.

2016