Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Wielkie otwarcie laboratorium FabSpace

2017-01-25

17 stycznia 2017r. podczas pierwszych urodzin Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, na których poszczególne działy prezentowały dotychczasowe osiągnięcia oraz korzyści jakie przynosi współpraca na linii:  nauka-biznes-administracja publiczna,  odbyło się również uroczyste otwarcie laboratorium FabSpace. Nie zabrakło czerwonej wstęgi, którą przecięli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, OPEGIEKA i CZIiTT.

Laboratorium powstało w ramach projektu FabSpace 2.0 -  („Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Univerities 2.0”) finansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum skupiające jednostki naukowe i partnerów biznesowych z 6 krajów: Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Włoch i Polski (reprezentowanej przez OPEGIEKA i Politechnikę Warszawską).

Laboratorium FabSpace będzie spełniało rolę centrum, zapewniającego dostęp do szeregu danych (w tym danych przestrzennych, danych satelitarnych), do platformy FabSpace (https://fabspace.opegieka.pl), do otwartego oprogramowania i narzędzi do obróbki danych, w celu opracowania nowych aplikacji. FabSpace to miejsce do wspólnej pracy w zakresie innowacji opartych na danych pozyskanych między innymi z pułapu kosmicznego. Oferta laboratorium skierowana jest głównie do studentów, naukowców, ale również do innych osób zainteresowanych projektem. Komputery stacjonarne, laptopy i tablety, w które wyposażone jest laboratorium, posiadają odpowiednie parametry do pracy z danymi satelitarnymi oraz oprogramowanie niezbędne do ich opracowywania i analiz.

W ramach projektu będziemy zbierać od zewnętrznych interesariuszy, wyzwania oraz problemy, które następnie użytkownicy laboratorium FabSpace spróbują rozwiązać, stworzyć nowe aplikacje, mając na uwadze główny cel projektu, jakim jest wykorzystanie danych satelitarnych.

Otwarcie laboratorium za nami i co dalej?

Zapraszamy do zapoznania się z ideą projektu, do wspólnej pracy i do podjęcia się nowych wyzwań. Wszelkie informacje można znaleźć na www.fabspace.eu, https://www.facebook.com/groups/fabspacepoland/k, a także na miejscu w CZIiTT, pok. 5.05.

Rozpoczniemy od tematu konkursu CLEF 2017 http://www.imageclef.org/2017/remote - szacowanie liczby ludności na określonym obszarze.

Wraz z pojawianiem się nowych wyzwań, liczymy na zainteresowanie oraz próbę podjęcia się rozwiązania problemu. Liczymy na sukcesy naszych użytkowników.

Poniżej kilka istotnych informacji:

Lokalizacja platformy FabSpace:

OPEGIEKA Sp. z o.o.,

al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Lokalizacja laboratorium FabSpace:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Rektorska 4, 00-614 Warszawa, pok. 5.05

Manager platformy:          Anna BIAŁCZAK - Anna.Bialczak@opegieka.pl

Opiekun laboratorium: Paulina ŚCIANA -  Paulina.Sciana@opegieka.pl

Platforma FabSpace w Polsce : https://fabspace.opegieka.pl

Strona projektu: www.fabspace.eu

Polska grupa Facebook: https://www.facebook.com/groups/fabspacepoland/

2017