Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

XXVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

2017-11-17

W dniach 8-9 listopada na zaproszenie prof. dr hab. Inż. Jerzego Gaździckiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, pracownicy Centrum Badawczo-Rozwojowego OPEGIEKA Elbląg wzięli udział w XXVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywającej się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W tym roku tematem przewodnim Konferencji było hasło „Innowacyjne Technologie i Zastosowania Informacji Geoprzestrzennej”.

                Konferencja zgromadziła przedstawicieli ośrodków naukowych, instytucji państwowych oraz firm komercyjnych wykorzystujących w swoich codziennych obowiązkach informację przestrzenną.
W ciągu dwóch dni uczestnicy wymienili między sobą doświadczenia i spostrzeżenia zdobyte podczas realizacji projektów związanych z informacją przestrzenną poprzez udział w prelekcjach oraz warsztatach.

                W tym roku Nasza firma zaingurowała cykl, w którym prezentowane są interesujące firmy związane z branżą geoinformatyczną oraz ich dokonania. Podczas dwugodzinnego panelu zatytułowanego „Rozwój i osiągnięcia Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTRE w Elblągu” prelegenci za pomocą krótkich prezentacji zaprezentowali nowoczesne technologie i problematykę
z którą spotykają się na co dzień. Panel firmy prowadził Prezes Florian Romanowski zapowiadając kolejnych prelegentów.

                Sesję plenarną otworzył pierwszy Wiceprezes Zarządu - Adam Augustynowicz. W swoim przemówieniu pt. „W kierunku Geodezji 4.0 – działania w obszarze wdrażania nowych technologii
i realizacji prac badawczo-rozwojowych”, opowiedział o historii rozwoju oraz realizowanych projektach w CBR OPEGIEKA Elbląg. Wskazał on aktualnie występujące trendy starając się przybliżyć słuchaczom projekty z jakimi będzie mierzyć się firma w najbliższych miesiącach. Oprócz interesujących zagadnień technologicznych zaprezentowany został również aspekt finansowy jaki wiążę się prowadzeniem Centrum Badawczo - Rozwojowego.

                Kolejnym z prelegentów był Bogusław Kaczałek, Kierownik pracowni usług chmurowych
i analizy danych. W swoim przemówieniu zatytułowanym „Machine Learning i BigData w kontekście danych przestrzennych – aspekty masowego przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych przestrzennych z wykorzystaniem technologii uczenia maszynowego i pamięci obiektowej” opowiedział o zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania dużymi zbiorami danych przy realizacji projektów geoinformatycznych. Implementacja omawianych w prezentacji metod  pozwoliła na wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego w zadaniu klasyfikacji danych LIDAR.

                Następnie głos zabrał Dyrektor ds. rozwoju spraw zagranicznych Jakub Krawczyk osoba odpowiedzialna w firmie  za wdrożenie innowacyjnego lasera Riegl VQ-1560i, o pracy z którym opowiedział w prezentacji pt. „Wielospektralny LIDAR - pierwsze doświadczenia z wdrożenia nowatorskiej technologii – praktyczne aspekty i nowe możliwości lotniczego skanera laserowego dużej mocy i dużej gęstości”. Prezentowane podczas sesji zagadnienia pozwolą na wykorzystanie urządzenia do szczegółowej inwentaryzacji środowisk leśnych.

                Zwieńczeniem panelu było wystąpienie Młodszego specjalisty ds. GIS Piotra Czubka.  
W ostatnim z zaprezentowanych tematów pt. „Przestrzenna analiza postów z serwisu społecznościowego Twitter – doświadczenia z kontekstowej analizy danych społecznościowych 
w układzie przestrzennym” przedstawiono możliwości wykorzystania danych pochodzących z serwisu społecznościowego w celu wykonania kontekstowych analiz czasowo-przestrzennych. Prezentacja stanowiła zachętę dla młodych ludzi, który wiążą swoją przyszłość z realizacji wykonywania interesujących zdań związanych z branża geoinformatyczną.

                Panel zakończył się dyskusją w kuluarach. Z zaprezentowanych tematów można było  
w prosty sposób odczytać przekaz prezentowany przez prelegentów mówiący, że danych przestrzennych jak i branży geoinformatycznej nie ominie ogólnoświatowy trend związany
z technologiami Big dataJednocześnie trend ten wyznacza kierunek rozwoju, w którym
w najbliższych latach będzie podążać firma.

                Podczas drugiego dnia reprezentantem CBR OPEGIEKA Elbląg był Specjalista ds. GIS Krzysztof Bogucki, który w swoim wystąpieniu  „Grywalizacja w turystyce – możliwości zastosowania technologii rozszerzonej rzeczywistości i danych przestrzennych dla celów promocji atrakcji turystycznych” zaprezentował możliwość wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented reality) uzupełnionej o elementy grywalizacji w celu promowania informacji przestrzennej dla branży turystycznej. Zaprezentowane rozwiązania wzbogacają funkcjonalność turystycznej aplikacji mobilnej o dodatkowe elementy pozwalające użytkownikowi na odczuwanie większej radości z poznawanej okolicy.     

                Pracownicy CBR OEGIEKA Elbląg dziękują za zaproszenie i możliwość udziału w Konferencji,
a wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i wysłuchanie prezentacji. Wszystkim prelegentom pozostaję Nam życzyć równie owocnej pracy oraz możliwości ponownego usłyszenia za rok.

http://geoforum.pl/?page=news&id=24458&link=inspire-to-juz-za-malo&menu=46814,46836

2017