Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

OPEGIEKA i SGGW w jednej drużynie

2019-02-15

Miło jest nam poinformować, że firma OPEGIEKA podpisała umowę o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównym celem porozumienia jest przyspieszenie procesu wdrażania opracowań naukowo-badawczych do przemysłu. Obie strony dostrzegają wiele korzyści zarówno dla środowiska akademickiego,  jak i gospodarczego.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesną uczelnią i wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w obszarze nauk przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. Uczelnia dąży do rozwoju oraz integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z podmiotami otoczenia gospodarczego w celu usprawnienia procesów wdrażania opracowań naukowo-badawczych do podmiotów gospodarczych. Oczekuje się, że działania wynikające z tego porozumienia będą miały korzystny wpływ na wzrost jakości pracy SGGW oraz OPEGIEKA, a także na tempo implementacji nowych rozwiązań do przemysłu.

Wspólne badania naukowe jednej z najlepszych uczelni w kraju oraz wiodącego przedsiębiorstwa posiadającego doskonałe zaplecze technologiczne może przyczynić się do wzrostu tempa rozwoju w dziedzinie geoinformatyki, nauk przyrodniczych oraz technicznych. Zgodnie z zawartym porozumieniem prowadzone będą również prace nad udoskonalaniem oferty dydaktycznej oferowanej w SGGW. Szczególny nacisk ma zostać położony na naukę umiejętności, które są wysoce pożądane przez podmioty gospodarcze.

Jest to dobra informacja także dla studentów SGGW. Dzięki porozumieniu o współpracy będą oni mieli ułatwiony dostęp do staży oraz praktyk w jednej z najbardziej innowacyjnych firm geoinformatycznych w Polsce, posiadającej status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Dodatkowo prowadzone przez nich prace studialne będą nadzorowane przez specjalistów OPEGIEKA, na co dzień czynnie zaangażowanych w nowoczesne projekty firmy.

2019