Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     
Kategoria: 2012
Aktualności: 16
Autor: Opegieka aktualności Utworzony: 2014-09-26

Pionier innowacji

2012-12-08

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego próbując odpowiedzieć na pytanie: Czy Polska jest innowacyjna? postanowiło wydać drugą edycję albumu fotograficznego "Polska innowacyjna", gdzie prezentuje osiągnięcia 50 beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG).

2012

Delegacja studyjna z Jordanii

2012-10-22

19 października 2012 gościła w Elblągu trzyosobowa delegacja z Jordanii. Celem wizyty było zapoznanie się ze zintegrowanym środowiskiem prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, systemem informacji przestrzennej ESIP oraz z działaniami innowacyjnymi w obszarze informacji przestrzennej na terenie Elbląga.

2012

INTERGEO 2012

2012-10-15

Targi INTERGEO dobiegły końca. W dniach 09-11 października 2012 r. firma OPEGIEKA  uczestniczyła po raz pierwszy w Międzynarodowych Targach Geodezyjnych INTERGEO 2012 w Hanowerze.

2012

LMI szkoli OPEGIEKA

2012-09-25

Motorem napędowym każdej organizacji jest energia i inwencja twórcza jej menedżerów. Nie na darmo określa się ich bowiem największym bogactwem posiadanym przez przedsiębiorstwo. Aby sprostać wymogom współczesnego rynku konieczne jest sprawne zarządzanie oraz potencjał kluczowych pracowników firmy.

2012

Delegacja studentów z Niemiec

2012-09-21

W dniach 19 -20 września firma OPEGIEKA gościła delegację studentów z Walter-Eucken-Schule w Karlsruhe w ramach wymiany studenckiej z PWSZ w Elblągu.

2012

Konferencja o lasach

2012-09-20

W dniach 18-20 września w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się szósta konferencja poświęcona zagadnieniom geomatycznym w Lasach Państwowych pod hasłem "Geomatyka wobec nowych wyzwań leśnictwa". Firma OPEGIEKA była obecna na konferencji ze stoiskiem, na którym zaprezentowała Platformę Lotniczą wysokiego i niskiego pułapu.

2012

Niemiecki BDOT zgodny z polskim prawem

2012-09-20

Z dniem 20 września 2012r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne przystąpiło do realizacji projektu na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dotyczącego dostosowania struktury wspólnej bazy danych (CMDB) niemieckiej ATKIS i polskiej BDOT do rozporządzenia ws. BDOT i BDO. Wartość zamówienia 109,5 tys. Zł. Czas realizacji 3 miesiące.

2012

E-region powiatu elbląskiego

2012-08-21

21 sierpnia 2012r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne podjęło się podwykonawstwa w projekcie „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

2012

Kongres Brokerów

2012-05-28

W dniach 24-26 maja 2012 konsorcjum InTech3D, w skład którego wchodzi OPEGIEKA Elbląg, wzięło udział w XV Kongresie Brokerów pod Rawą Mazowiecką.

2012

Walne Zgromadzenie PGK

2012-05-21

OPEGIEKA w dniach 16-18 maja w Kadynach zorganizowała Walne Zgromadzenie Polskiej Geodezji Komercyjnej (PGK), podczas którego został wybrano nowy zarząd.

2012