Menu
pl pl-PL / en
Projekty badawczo-rozwojowe
Tytuł projektu Okres realizacji
TreeQuant - Opracowanie samouczącej się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego 01.2018 - 01.2020
MapPlus - Badania w zakresie automatyzacji procesów przetwarzania oraz publikacji scen ukośnych 12.2017 - 07.2018
FOTO II - Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy teledetekcyjnej opartej na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności 06.2016 - 08.2017
FabSpace 2.0 - Fablab dla innowacji opartych na geodanych, pozyskanych w szczególności z pułapu kosmicznego, w Uniwersytetach 2.0” (org. „Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Univerities 2.0”) współfinansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. 03.2016 - 02.2019
NUBILUM - Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data 10.2015 - 07.2018
HYDRO - Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący do inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych 02.2015 - 01.2017
GEOMONITOR - Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej 04.2014 – 10.2015
CAFaaS - Badania nad wykorzystaniem technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF 01.2013 – 01.2015
TAGIS - Badania nad zastosowaniem czasoprzestrzennych systemów analitycznych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji 04.2012 – 03.2014
Mówiące Mapy - system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim 05.2010 – 06.2013  
OMNIGIS - Wykorzystanie modelu SOA, SaaS i PaaS dla infrastruktury danych przestrzennych 09.2010 – 03.2012
Mapy cyfrowe - Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych 09.2010 – 11.2011