Menu
pl pl-PL / en
CAFaaS

CAFaaS - Badania nad wykorzystaniem technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF

Celem przedsięwzięcia są badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do wypracowania metodyki samodzielnej certyfikacji metody CAF w jednostkach organizacyjnych działających w oparciu o Model Doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management).

Badania przemysłowe zostały ukierunkowane na pozyskanie nowej wiedzy w zakresie możliwości zastosowania aplikacji internetowej do samodzielnej certyfikacji  według metody CAF. Prace rozwojowe ukierunkowane zostały na zastosowanie praktyczne nowo pozyskanej wiedzy oraz zbadanie możliwości jej skomercjalizowania w postaci prototypu systemu i aplikacji klienckiej.

Na etapie badań przemysłowych opracowana została metodologia prowadzenia prac wdrożeniowych na potrzeby wytworzenia aplikacji wspierających wdrażanie i stosowanie metody CAF. Opracowane zostały założenia organizacyjne, wymagania techniczne oraz dokumentacja funkcjonalna dla platformy sprzętowej i programowej, służące do oferowania na odpowiednim poziomie usług powiązanych z realizacją procesu samooceny jednostek organizacyjnych. Planowany termin zakończenia badań przemysłowych – czerwiec 2014r. Na etapie prac rozwojowych opracowana zostanie dokumentacja techniczna oraz prototyp usługi sieciowej o roboczej nazwie CAFaaS. Badania rozwojowe ukierunkowane zostaną na opracowanie i wykonanie prototypu wraz z dokumentacją techniczną. Wykonany prototyp zostanie przetestowany pod kątem wydajnościowym i funkcjonalnym. Wyniki testów zostaną zawarte w dokumentacji, która wraz z prototypem pozwoli na wdrożenie rozwiązania komercyjnego. Zakończenie prac rozwojowych przewidziane zostało na koniec roku 2014.

Część wdrożeniowa realizowana będzie w zakresie własnym przez OPEGIEKA i polegać będzie na implementacji usługi internetowej w środowisku prezentacyjnym firmy. Środowisko to zostanie utworzone na posiadanych przez OPEGIEKA serwerach typu „blade”. Prace wdrożeniowe przygotują platformę samodzielnej certyfikacji zgodnej z metodologią CAF do bezpośredniej sprzedaży w postaci usługi sieciowej.