Menu
pl pl-PL / en
GEOMONITOR

Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej

Celem podstawowym projektu jest wytworzenie mobilnego systemu monitorowania wałów dla stałej weryfikacji ich stanu i prewencyjnego mapowania obiektów jako narzędzie dla wczesnego ostrzegania i optymalizacji zarządzania ryzykiem powodziowym przy wykorzystaniu technik geofizycznych oraz geotechnicznych. Ponadto zakłada się wykorzystanie systemu w procesie monitorowania wałów w trakcie wysokich stanów wód i przekroczeń stanów alarmowych dla wskazań prawdopodobnych miejsc przerwania wału.