Menu
pl pl-PL / en
OMNIGIS

OMNIGIS - Wykorzystanie modelu SOA, SaaS i PaaS dla infrastruktury danych przestrzennych

Projekt prowadzony był w dwóch etapach. Etap I – badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz etap II – prace wdrożeniowe. Na etapie prac przemysłowych opracowana została metodologia prowadzenia prac programistycznych  na potrzeby wytworzenia aplikacji zgodnie z SOA, SaaS i PaaS. Opracowane zostały założenia organizacyjne oraz wymagania techniczne dla platformy sprzętowej i programowej, służące do oferowania na odpowiednim poziomie usług powiązanych z informacją przestrzenną zgodnie z SaaS i PaaS (prace te zostały przeprowadzone w latach 2010 i 2011). Na etapie prac rozwojowych (rok 2012) opracowana została dokumentacja funkcjonalna, techniczna oraz prototypy grup serwisów umożliwiających realizację złożonych systemów informatycznych związanych z informacją przestrzenną oraz prototyp serwisu internetowego łączącego w sobie wykonane prototypy o roboczej nazwie OMNI-GIS. Wypracowane techniki łączące GIS z SOA, SaaS oraz PaaS posłużyły do wykonywania przez OPEGIEKA Sp. z o.o. na rzecz klienta ostatecznego (użytkownika), systemów do analizy i zarządzania informacją BI - Business Intelligence, systemów wspomagania podejmowania decyzji DSS - Decision Support Systems, systemów informacji przestrzennej GIS - Geographical Information Systems oraz rozproszonych hurtowni danych DDW - Distributed Data Warehouses jako usług sieciowych PaaS i SaaS na platformie internetowej i mobilnej z wykorzystaniem architektury zorientowanej na usługi (SOA). W etapie wdrożeniowym projektu przygotowana została infrastruktura sprzętowa o odpowiednich parametrach, która umożliwiła wyprodukowanie systemów informatycznych w nowych technologiach. Wyprodukowany system o roboczej nazwie OMNI-GIS zgodny jest technologicznie z osiągnięciami etapów B+R, dzięki czemu OPEGIEKA może oferować usługi aplikacyjne w metodologiach SaaS i PaaS wykorzystując dane przestrzenne GIS.