Menu
pl pl-PL / en
TAGIS

TAGIS - Badania nad zastosowaniem czasoprzestrzennych systemów analitycznych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji

Projekt dotyczy opracowania technologii budowy wielowymiarowego systemu analitycznego przetwarzającego czterowymiarowe dane przestrzenne, z czwartym wymiarem czas. Efekt jaki chce uzyskać firma OPEGIEKA podczas realizacji projektu jest opracowanie technologii budowy rozwiązań 4D, które uwzględnią struktury gromadzenia danych czasoprzestrzennych, ciągłość życia obiektów dynamicznych szybko- i wolnozmiennych, metody zarządzania danymi, metody wizualizacji danych i ich aktualizacji, publikacji, udostępniania i archiwizacji. Po zakończeniu projekt będzie miał również funkcje systemu wspomagania decyzji czyli wykonywania złożonych analiz poprzez wykorzystanie narzędzi statystycznych (lub metod odkrywania wiedzy w bazach danych) oraz symulacje scenariuszy biznesowych.

Projekt podzielony został na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Badania przemysłowe dotyczyły wielowymiarowych struktur danych i w sposób całościowy miały na celu stworzenie modelu fizycznego takich danych, uwzględniając sposób ich definiowania, przechowywania i udostępniania. Druga część badań przemysłowych dotyczyła algorytmów analitycznych, ich budowy i technologii na jakich miały zostać oparte. Trzecia część badań przemysłowych skoncentrowana została na sposobach wizualizacji rezultatów wielowymiarowego przetwarzania analitycznego informacji przestrzennej, oraz na interfejsach systemu. Badania przemysłowe prowadzone było w okresie od kwietnia 2012r do września 2013. W ramach dwuetapowych prac rozwojowych tworzony jest prototyp wielowymiarowej bazy danych, która jest sercem wielowymiarowego systemu analitycznego. Realizacja prac rozwojowych rozpoczęta została pod koniec roku 2013 zaś zakończenie prac zaplanowano na maj 2014.

Część wdrożeniowa projektu realizowana będzie we własnym zakresie przez OPEGIEKA. Oparta będzie o realizację implementacji systemów symulacyjnych w środowisku prezentacyjnym firmy. Środowisko to zostanie utworzone na posiadanych przez OPEGIEKA serwerach typu „blade”. Prace wdrożeniowo-inwestycyjne w projekcie przygotują opracowany system symulacyjny TAGIS do wdrożenia bezpośrednio przez przyszłego nabywcę w środowisku udostępnionym przez właściciela rozwiązania – firmę OPEGIEKA. Wdrożenie będzie oparte o model SOA. Równoległą formą wdrożenia będzie tradycyjna sprzedaż licencyjna.