Menu
pl
FOTO II

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy teledetekcyjnej opartej na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Opegieka poprzez wdrożenia wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi inwentaryzacji roślinności opartej o platformę teledetekcyjną i nowatorską metodę inwentaryzacji roślinności. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez implementacje algorytmów opracowanych na etapie prac badawczych (metodyki) oraz wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa dedykowanej platformy teledetekcyjnej. Założono realizację 1 etapu prac rozwojowych. Rezultat projektu umożliwi rozwiązanie kluczowego problemu związanego z efektywną inwentaryzacją roślinności. Wyniki projektu zostaną wdrożone na terenie Europy, w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Realizacja projektu pozwoli firmie odnieść korzyści ekonomiczne oraz wizerunkowe, jako jednego z pierwszych w Polsce podmiotów komercyjnych posiadających status CBR, realizującego i implementującego pionierskie prace B+R.