Menu
pl pl-PL / en
HYDRO

Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący do inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych

Celem projektu jest opracowanie mobilnego systemu skanowania podwodnego i nadwodnego, który znajdzie zastosowanie we wszelkich pracach wymagających dokładnych, szczegółowych i spójnych pomiarów podwodnych i nadwodnych, szczególnie w dziedzinach związanych z inwentaryzacją, pomiarami i monitoringiem obiektów w strefie nadbrzeżnej. W celu opracowania koncepcji systemu zostaną przeprowadzone weryfikacje istniejących metod precyzyjnych pomiarów podwodnych i nadwodnych oraz dostępnych na rynku instrumentów pomiarowych. Następnie na podstawie pomiarów testowych zbadana zostanie kompatybilność danych pozyskiwanych przez wybrane sensory. Wyniki badań posłużą do opracowania koncepcji mobilnego systemu wyposażonego w wybrany zestaw instrumentów. W końcowym etapie projektu zostanie stworzony demonstrator technologii w postaci mobilnego systemu skanowania podwodnego i nadwodnego. Przeprowadzone pilotażowe pomiary z wykorzystaniem opracowanego systemu posłużą do stworzenia przykładowych produktów.

Rezultat projektu
Zaoferowanie nowej usługi polegającej na pozyskaniu w sposób szybki i w znacznym stopniu zautomatyzowany dokładnych i szczegółowych danych pomiarowych wszelkich obiektów w strefie nadbrzeżnej zarówno w ich części podwodnej jak i nadwodnej. Zakładana jest mobilność systemu umożliwiająca szybkie dotarcie do dowolnego obiektu pomiarowego na wybrzeżu morskim lub na wodach śródlądowych. Planowanymi odbiorcami oferowanych usług będą porty wodne (morskie i śródlądowe), stocznie, urzędy morskie, regionalne zarządy gospodarki wodnej, administracja lokalna. Usługi świadczone w portach i stoczniach będą dotyczyły przede wszystkim pomiaru dna akwenów (basenów portowych, red, torów wodnych) oraz budowli inżynierskich i obiektów przemysłowych. Usługi świadczone dla urzędów morskich będą dotyczyły przede wszystkim naturalnej linii brzegowej.