Menu
pl pl-PL / en
Mówiące mapy

Mówiące Mapy - system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim

Celem projektu było opracowanie mobilnego systemu  nawigacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących działającego w terenach gęstej zabudowy. System wykorzystuje urządzenia klasy smartphone z wbudowanym odbiornikiem GPS, kompasem elektronicznym i żyroskopem. Bazując na sieci geometrycznej i logicznej ciągów pieszych system nadzoruje i wspomaga poruszanie się użytkownika wzdłuż zaplanowanej trasy. System współpracuje z użytkownikiem wykorzystując interfejs dotykowy oraz komunikaty głosowe przekazując informacje o odległościach do najbliższych przeszkód, o mijanych obiektach jak sklepy, instytucje, sygnalizacja świetlna czy nawet rodzaje domofonów przed wejściami do budynków.

Dane niezbędne do realizacji niniejszego zadania zostały zebrane przez OPEGIEKA ręcznie w oparciu o następujące źródła:

  • ortofotomapa – Google Satellite,
  • mapa miast – Street Map,
  • widok ulic – Street view,
  • sytuacja (budynki, krawężniki) – mapa zasadnicza, mapa topograficzna,
  • przystanki komunikacji miejskiej – sieć komunikacji miejskiej,
  • widok tras – dokumentacja fotograficzna,
  • punkty POI – baza danych punktów POI.

Metodę gromadzenia danych oparto na założeniu definiowania tras, wyznaczaniu punktów POI (Point of Information), POA (Point of Attention) i punktów niebezpiecznych metodą kameralną na podstawie dostępnych zasobów. W przypadku braku zasobów dokumentację tras przeprowadzono metodą terenową polegającą na sporządzeniu dokumentacji fotograficznej trasy.