Menu
pl
MapPlus

Badania w zakresie automatyzacji procesów przetwarzania oraz publikacji scen ukośnych

W ramach projektu OPEGIEKA wspólnie z wybraną jednostką naukową podejmuje się realizacji badań i prac rozwojowych zmierzających do opracowania systemu do prezentacji scen ukośnych o unikalnych cechach oraz opracowania procesów przetwarzania scen ukośnych.

Nadrzędnym celem projektu jest rozpoczęcie współpracy z placówkami badawczo-rozwojowymi w kontekście poprawienia konkurencyjności OPEGIEKA na rynku krajowym oraz zagranicznym. Kooperacja powinna zaowocować wdrożeniem do oferty OPEGIEKA nowego produktu, uwzględniającego potrzeby klientów tj. instytucji publicznych, placówek naukowych, przedsiębiorstw związanych z ochroną środowiska, produkcją żywności gospodarką wodną i leśną oraz urbanistyką i architekturą. Kolejnym ważnym celem jest znacząca automatyzacja procesów przetwarzania scen ukośnych. Całość projektu wpisuje się w założenia idei „Przemysłu 4.0” tj. czwartej rewolucji przemysłowej bazującej na zastępowaniu pracy ludzi pracą maszyn, w tym przypadku pracą komputerów. 

Projekt będzie realizowany przez firmę OPEGIEKA w podziale na 3 etapy badawcze i 1 etap prac rozwojowych.