Menu
pl pl-PL / en
Certyfikat

OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga decyzją ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. dołączyła do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Oznacza to, że spółka spełnia kryteria określone w art. 17 ust. 2 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Przyznanie OPEGIEKA statusu jest następstwem skutecznie prowadzonej działalności innowacyjnej, dbałości o dynamiczny rozwój swoich produktów i usług, a także uwieńczeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Rozbudowa Przedsiębiorstwa OPEGIEKA – utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTRE”. W wyniku realizacji projektu OPEGIEKA utworzyła DATA CENTER, Kancelarię Tajną oraz Centrum Akademickie.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Gospodarki „Celem nadawania przedsiębiorcom statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R”.