Menu
pl pl-PL / en
Biznes

OPEGIEKA współpracuje również z firmami z branży geodezyjnej i informatycznej (INTERGRAPH Polska), instytutami i agendami ministerstw tj. Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie. OPEGIEKA jest także członkiem Elbląskiego Klastra Teleinformatycznego ICT AMBER oraz współpracuje z Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu w Elblągu.