Menu
pl pl-PL / en
Nawiązanie współpracy

OPEGIEKA od roku 2007 inwestuje w działania badawczo rozwojowe tworząc na ich bazie nowe produkty i usługi dla swych klientów. Dzięki zdywersyfikowanej i szerokiej działalności oraz współpracy z wiodącymi uczelniami OPEGIEKA może prowadzić interdyscyplinarne projekty, które z kolei może skutecznie komercjalizować. Bogate doświadczenia OPEGIEKA na polu geo-informatyki, tworzenia systemów, masowego pozyskiwania i przetwarzania danych pozwalają spółce na bycie właściwym partnerem dla konsorcjów naukowo-badawczych. W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowano w spółce kilkadziesiąt milionów złotych w nowoczesne technologie. Spółka jest laureatem wielu krajowych i regionalnych konkursów w zakresie innowacyjności. Rozwój sektora  badawczo rozwojowego jest szczególnie istotny dla OPEGIEKA dla umocnienia obecnej pozycji na rynku, rozwoju nowych kompetencji i tworzenia powiązań naukowo-biznesowych.

ZAKRES PRAC
  • badania przemysłowe
  • prace rozwojowe
  • komercjalizacja
Szukasz partnera w projektach B+R? Skontaktuj się z nami!