Menu
pl pl-PL / en
Uczelnie wyższe

OPEGIEKA stara się uzyskiwać przewagę rynkową dzięki realizacji prac badawczych i rozwojowych praktycznie w każdym zleceniu. Tworzenie rozwiązań dla klientów realizowane jest często techniką projektowania czy prototypowania. Realizowane są prace studialne i poznawcze, tworzone są projekty, wykonywane pomiary, badania i szkice, tworzone są nowe technologie, istotne usprawnienia, wizualizacje i dokumentacje. Wiele opracowań przedstawianych jest na konferencjach naukowo-technicznych oraz opisywanych w artykułach naukowych i prasie branżowej.

OPEGIEKA realizuje wspólne przedsięwzięcia badawcze i granty z:

  • Politechniką Gdańską,
  • Politechniką Warszawską,
  • Politechniką Śląską,
  • Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy,
  • Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,
  • Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie,
  • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu,
  • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Współpraca naukowo-badawcza dotyczy głównie informatyki, teleinformatyki, geodezji, fotogrametrii i teledetekcji, akustyki oraz obronności.