Menu
pl pl-PL / en
Wirtualizacja

Wirtualizacja na poziomie chmury obliczeniowej pozwala na wynajęcie kompletnej infrastruktury sprzętowo-programowej, eliminując koszty związane ze starzeniem się sprzętu i jego serwisem technicznym. Efektem wirtualizacji jest dynamika i elastyczność infrastruktury, której nie posiadamy na własność, ale z której korzystamy. Zmiany w infrastrukturze dokonywane są w charakterze korekt, a nie kompleksowej wymiany. Dostosowanie infrastruktury nie jest już skomplikowanym i czasochłonnym procesem logistyczno-decyzyjnym, a staje się elementem zakupionej usługi, z której klient może korzystać zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zobacz więcej