Menu
pl pl-PL / en
CSR

Aspekty ekologiczne

OPEGIEKA w strategii oraz planach rozwoju uwzględnia kryteria środowiskowe. Realizowana polityka w zakresie ochrony środowiska naturalnego przejawia się w formie zmniejszania zużycia energii przez nowo zakupywane maszyny i urządzenia. W wypracowanej i przyjętej własnej praktyce zakupowej OPEGIEKA kieruje się zasadą ograniczania energochłonności nabywanego majątku trwałego - przede wszystkim przy doborze i zakupie wszelkich urządzeń i maszyn niezbędnych do bieżącej działalności firmy. Ponadto firma realizuje także działania w zakresie recyclingu zużytego sprzętu komputerowego. Zużyte materiały elektroniczne oraz sprzęt komputerowy są utylizowane w zakładach komunalnych. W zakresie ochrony środowiska firm stosuje także politykę segregacji materiałów podlegających utylizacji. 

Aspekty społeczne

OPEGIEKA to jedna z bardziej znaczących firm w regionie. Przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z potrzeb społecznych jakie powinno zaspokajać oraz współodpowiedzialności za to, co dzieje się wokół niego. I tak, popiera wydarzenia kulturalne, dostrzegając przy tym potrzebę sponsoringu oraz wspierania istotnych dla mieszkańców wydarzeń lokalnych (Dni Elbląga, Baltic Cup, Ogrody Polityki). Od lat wspiera także szereg szkół (UWM z Olsztyna, PWSZ z Elbląga, I LO w Elblągu), organizacji społecznych (Szlachetna Paczka, Caritas, Fidelitas) i klubów sportowych (START Elbląg) w oparciu o sponsoring oraz darowizny. Firmie zależy również na poszerzaniu współpracy z władzami lokalnymi, z którymi stara się dzielić wiedzą i doświadczeniem.

Aspekty pracownicze

OPEGIEKA niezwykle istotnie traktuje kwestie praw pracowniczych. Polityka kadrowa spółki ma na celu zapewnienie optymalnych warunków pracy dla wszystkich grup społecznych zatrudnionych oraz rekrutowanych w strukturach firmy. W zakresie wyrównywania szans na rynku pracy, firma OPEGIEKA w procesie rekrutacji kieruje się wyłącznie doświadczeniem i wykształceniem potencjalnego pracownika bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, religijne lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną.

OPEGIEKA w sposób ciągły współpracuje także z uczelniami wyższymi w celu pozyskiwania absolwentów i studentów kierunków geodezyjnych i informatycznych. Uczelnie z którymi Studentom i absolwentom uczelni wyższych firma gwarantuje organizację stażów i praktyk zawodowych, zaś tym którzy potwierdzą swoje umiejętności zapewnia pracę w strukturach firmy.

Poza biznesem

Pracownicy OPEGIEKA są aktywni nie tylko zawodowo ale i sportowo. Dlatego też przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby po godzinach pracy zapewnić zaplecze do aktywnego wypoczynku. Pracownicy korzystają z kortu tenisowego firmy, sprzętu do tenisa stołowego oraz jachtu żaglowego. Dodatkowo, każdy może sprawdzić swoje umiejętności biorąc udział w organizowanych przez OPEGIEKA corocznych Turniejach Tenisa Stołowego i Ziemnego. Dużym zainteresowaniem cieszą się także wyjazdy integracyjne oraz imprezy firmowe.