Menu
pl pl-PL / en
Nagrody i wyróżnienia

OPEGIEKA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień przede wszystkim w zakresie innowacyjności, rozwoju oraz CSR.

2015

 • nadanie Spółce OPEGIEKA tytułu „Twórca Zysku”, w ramach Programu „Polska Łączy Liderów” dziennika „Rzeczpospolita” i Klubów Leaders Network Clubs
 • udział w finale konkursu WaMaBoss - Odpowiedzialny Biznes
 • nominacja do tytułu Symbol 2015 w programie wprowadzonym przez redakcje "Monitora Biznesu" oraz "Monitora Rynkowego"
 • nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 w kategorii Firmy Innowacyjne (Forum Przedsiębiorczości)

2014

 • Partner Kultury Warmii i Mazur - Statuetka nadana przez Marszałka woj. warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa
 • Statuetka Przyjaciela Elbląskich Formacji Standardowych
 • Firma Przyjazna Nauce – Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania - za współpracę z Politechniką Łódzką przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
 • XXI Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku - Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w roku 2013 za projekt „Mówiące mapy”

2013

 • Targi INNOVA 2013 - złoty medal z wyróżnieniem w konkursie EUREKA dla projektu „Mówiące mapy”
 • Microsoft Partner Network 2013-2014
 • OPEGIEKA została wyróżniona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w krajowej publikacji pt. ”Rynek B+R w Polsce. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki”
 • Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012 w kategorii “Innowacyjny produkt unijny”
 • Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012, edycja ogólnopolska - wyróżnienie w kategorii “Innowacyjny produkt unijny”
 • Gazele Biznesu 2012 (13 Edycja najbardziej dynamicznych małych i średnich firm)

2012

 • Microsoft Partner Network 2012-2013
 • Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011 w kategoriach „Wizjoner IT” oraz „Dynamicznie rozwijająca się firma”
 • Partner CSE Światowid
 • Diament miesięcznika Forbes
 • Laureat Nagrody Marszałka woj. warmińsko- mazurskiego „Laur Najlepszym z Najlepszych”
 • Medal 60-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
 • Geopard Biznesu 2011

2011

 • Microsoft Partner Network 2011
 • Projekt GISCENTER został uznany za jeden z najlepszych projektów w kraju realizowanych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka i opisany w krajowej publikacji pt. „Polska Innowacyjna”
 • Warmińsko-mazurski Lider Innowacji 2010 za utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTER oraz wdrożenie systemów informatycznych
 • Ministerstwo Gospodarki zgłosiło OPEGIEKA do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie realizacji projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości wyróżniła OPEGIEKA za proinnowacyjną działalność w ramach ogólnopolskiej kampanii „Świat potrzebuje twoich pomysłów”

2010

 • Oracle Partner Network Partner

2009

 • Złoty Partner Microsoft 2008

2008

 • Warmińsko-mazurski Lider Innowacji 2007 za innowacyjne rozwiązania informatyczne dla Administracji
 • Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2008 w kategoriach „Innowacyjna firma” i „Innowacyjna usługa”

2005

 • Rekomendacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla ESIP za modelowy przykład zarządzania informacją

2004

 • Lider przedsiębiorczości 2004

2001

 • Nagroda Prezydenta Elbląga dla Prezesa Floriana Romanowskiego

1998

 • Nagroda II stopnia MSWiA za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Geodezji i Kartografii