Menu
pl pl-PL / en
Projekty

CAFaaS - Badania nad wykorzystaniem technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF

Całkowita wartość projektu - 3 429 084,00 PLN
Kwota dofinansowania - 2 166 660,00 PLN
Okres realizacji - 01.2013 – 01.2015
Program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.4, „Wsparcie projektów celowych”

Cel - Badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do wypracowania metodyki samodzielnej certyfikacji metody CAF w jednostkach organizacyjnych działających w oparciu o Model Doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management).