Menu
pl pl-PL / en
Projekty

Mówiące Mapy - system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim

Całkowita wartość projektu - 3 806 700,00 PLN
Kwota dofinansowania OPEGIEKA - 825 000,00 PLN
Okres realizacji - 05.2010 – 06.2013
Program - Projekt naukowo-badawczy prowadzony w ramach przedsięwzięcia IniTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzony razem z Politechniką Gdańską

Cel - Opracowanie mobilnego systemu nawigacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących działającego w terenach gęstej zabudowy. System wykorzystuje urządzenia klasy smartfon z wbudowanym odbiornikiem GPS, kompasem elektronicznym i żyroskopem. Bazując na sieci geometrycznej i logicznej ciągów pieszych system nadzoruje i wspomaga poruszanie się użytkownika wzdłuż zaplanowanej trasy. System współpracuje z użytkownikiem wykorzystując interfejs dotykowy oraz komunikaty głosowe przekazując informacje o odległościach do najbliższych przeszkód, o mijanych obiektach jak sklepy, instytucje, sygnalizacja świetlna czy nawet rodzaje domofonów przed wejściami do budynków.