Menu
pl pl-PL / en
Projekty

OMNIGIS - Wykorzystanie modelu SOA, SaaS i PaaS dla infrastruktury danych przestrzennych

Całkowita wartość projektu - 2 208 360,00 PLN
Kwota dofinansowania - 1 130 750,00 PLN
Okres realizacji - 09.2010 – 03.2012
Program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I-IV, Działanie 1.4-4.1, "Wsparcie projektów celowych – wsparcie wyników prac B+R"

Cel - Rozwój przedsiębiorstwa OPEGIEKA poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji OMNI-GIS (nazwa robocza) opartej o nowatorskie rozwiązania technologii SOA z wykorzystaniem modeli SaaS, PaaS zaadaptowanych do technologii GIS, oraz norm i standardów dotyczących informacji przestrzennej.