Menu
pl pl-PL / en
Projekty

TAGIS - Badania nad zastosowaniem czasoprzestrzennych systemów analitycznych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji

Całkowita wartość projektu - 1 955 800,00 PLN
Kwota dofinansowania - 1 241 915,00 PLN
Okres realizacji - 04.2012 – 03.2014
Program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.4, „Wsparcie projektów celowych”

Cel - Rozwój technologii geoinformatycznych przedsiębiorstwa OPEGIEKA poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu analitycznego TAGIS działającego w technologii 2D, 3D oraz 4D, gdzie czynnikiem sterującym jest czas. System dodatkowo będzie wsparty technologią SOA oraz przystosowany do funkcjonowania w chmurze obliczeniowej.