Menu
pl pl-PL / en
Ewidencja zagajników

Mapa wektorowa zagajników, to jedna z warstw cyfrowych składająca się na bazę danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS). Mapa zagajników aktualizowana jest cyklicznie. Podstawowymi obiektami wektorowej mapy zagajników są kontury gruntów rolnych, zgłoszone we wnioskach o płatności obszarowe oraz atrybuty opisowe warstw wektorowych. Przy opracowaniu obiektów wektorowej mapy zagajników podstawę stanowi obraz aktualnej cyfrowej ortofotomapy.