Menu
pl pl-PL / en
Inwentaryzacja roślinności

Nowość w ofercie OPEGIEKA, usługa inwentaryzacji roślinności opartej o najnowocześniejszą platformę teledetekcyjną i nowatorską metodę inwentaryzacji roślinności.

Aktualne dane inwentaryzacji lasów są ważnym fundamentem zrównoważonej gospodarki leśnej. Dane powinny być dostępne dla dużych obszarów, w wysokiej jakości, w celu umożliwienia podejmowania odpowiedzialnych decyzji, precyzyjnego ustalenia wartości drzewostanu. Jednocześnie koszt zbierania coraz bardziej szczegółowych danych staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem ekonomicznym.

Tradycyjnie inwentaryzacja wykonywana jest metodami statystycznymi, na podstawie próbkowania pól testowych i teoretycznych modeli związanych z drzewostanem. Nowa usługa OPEGIEKA opiera się na rzeczywistych pomiarach i ocenie całego drzewostanu na badanym obszarze a nie tylko na reprezentatywnych polach wzorcowych czy referencyjnych.

Oferowane dotychczas, konkurencyjne, usługi inwentaryzacji teledetekcyjnej nie dają możliwości pozyskania informacji o gatunku drzew na obszarach, na których dominują lasy liściaste i mieszane. Dotychczasowe usługi teledetekcji pozwalają na specyfikowanie wyłącznie lasów iglastych, o charakterze głównie jednorodnym względem gatunku.

Opracowana w ramach prac badawczo-rozwojowych metodologia, dzięki nowatorskiemu wykorzystaniu mulit-spektralnych i multi-temporalnych danych teledetekcyjnych umożliwia określenie gatunków, grupy gatunków, rodzaju, typ liścia lub innych własności roślin, na obszarach lasów mieszanych i liściastych.