Menu
pl pl-PL / en
Mapy hydrograficzne

Mapa hydrograficzna to mapa tematyczna przedstawiająca chwilowy stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Powstaje ona na podkładzie mapy topograficznej, na której nanoszone są wyniki kartowania terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalność gruntów oraz liczne informacje związane z gospodarowaniem zasobów wodnnych, oceny jakości wody, a także dane sieci monitoringu hydrosfery. Zakres treści mapy hydrograficznej stanowią następujące elementy: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe, wypływy wód podziemnych, wody podziemne pierwszego poziomu, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Mapa opracowywana jest w wersji analogowej oraz numerycznej, która realizuje podstawowe funkcje GIS: wprowadza dane, przechowuje, umożliwiając ich uzupełnienie i aktualizację oraz pozwala na wykonywanie analiz.