Menu
pl pl-PL / en
Mapy sozologiczne

Mapa sozologiczna jest mapą tematyczną, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Zakres treści mapy sozologicznej stanowią elementy: formy ochrony środowiska przyrodniczego, degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, rekultywacja środowiska przyrodniczego, nieużytki, oznaczenia uzupełniające. Mapę OPEGIEKA opracowuje w wersji analogowej oraz numerycznej, która realizuje podstawowe funkcje GIS: wprowadza dane, przechowuje, umożliwiając ich uzupełnienie i aktualizację oraz pozwala na wykonywanie analiz.