Menu
pl pl-PL / en
Mapy systemu wód powierzchniowych

Cyfrowa mapa systemu wód powierzchniowych to mapa, na którą składają się cyfrowe warstwy przestrzennego rozkładu wód powierzchniowych (otwarte odcinki sieci cieków oraz czasowego występowania wód, obiektów topograficznych oraz urządzeń wodnych związanych z wodami powierzchniowymi, obszarów wód i terenów pod wodami powierzchniowymi z wyszczególnieniem działek ewidencyjnych i użytków gruntowych) wraz z bazami danych atrybutów opisujących poszczególne warstwy tematyczne sieci hydrologicznej.