Menu
pl pl-PL / en
Mapy akustyczne

Mapa akustyczna to wielowarstwowa ocena graficzna i opisowa stanu akustycznego środowiska dla danego obszaru. Przedstawia rozkład hałasu pochodzący z różnych źródeł: drogi, linie kolejowe i tramwajowe, lotniska (mapa hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego), maszyny, urządzenia i instalacja techniczna (mapa hałasu przemysłowego). Wartości hałasu przedstawione na mapie są wynikiem modelowania komputerowego, wykonanego na podstawie pomiarów hałasu w wybranych punktach.  Mapy wykorzystywane są do opracowywania danych dla monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, a także do informowania społeczeństwa o zagrożeniach hałasem.