Menu
pl pl-PL / en
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska archeologiczne – to jedna z najważniejszych terenowych metod badawczych archeologii, polegająca na systematycznym i pieczołowicie dokumentowanym fizycznym rozbiorze stanowiska archeologicznego. Do ich eksploatacji używane są najczęsciej konwencjonalne narzędzia pracy tj. szapdle, pędzle czy koparki w zależności od rozciągłości i miąższości danej jednostki stratygraficznej. Do dokumentacji fotograficznej stosuje się fotografię cyfrową. Najważniejsze znaczenie mają zdjęcia wertykalne, które są podstawą do dokonywania pomiarów przez archeologów, robione z odpowiedniej wysokości nad wykopaliskiem. Dzięki zastosowaniu dronów, OPEGIEKA jest w stanie dostarczyć zarówno zdjęcia pionowe i ukośne wykopaliska bez przerywania bieżących prac. Zdjęcia cyfrowe są dostępne praktycznie od ręki. Fima dostarcza także szczegółowe analizy tj. modele terenu, lokalizacje przekroju i przekroje poprzeczne wykopaliska zgodnie z wymaganiami klienta.