Menu
pl pl-PL / en
Topograficzne mapy wojskowe

Mapa topograficzna 1:50 000 (VMap LEVEL 2)

Mapa wektorowa poziomu 2 to baza danych geoprzestrzennych o szczegółowości właściwej dla mapy w skali 1:50 000. Obiekty zgrupowano w następujących kategoriach tematycznych: granice, rzeźba terenu, hydrografia, przemysł, fizjografia, obiekty socjalno-kulturalne, transport, uzbrojenie, terenu i roślinność. Kartograficzną prezentacją tych danych jest mapa topograficzna w skali 1:50 000 odpowiadająca standardom NATO.     

Mapa topograficzna 1:25 000 (VMap LEVEL 3)

Mapa wektorowa poziomu 3 to baza danych geoprzestrzennych o szczegółowości właściwej dla mapy w skali 1:25 000. Obiekty zgrupowano w następujących kategoriach tematycznych: granice, rzeźba terenu, hydrografia, przemysł, fizjografia, obiekty socjalno-kulturalne, transport, uzbrojenie, terenu i roślinność. Kartograficzną prezentacją tych danych jest mapa topograficzna w skali 1:25 000 odpowiadająca standardom NATO.