Menu
pl pl-PL / en
Skanowanie dokumentacji

Automatyzacja procesu skanowania OPEGIEKA, umożliwia masowe wykonanie numerycznych kopii dokumentów różnego formatu, zarówno pojedynczych arkuszy jak i poszczególnych stron z ksiąg o różnej grubości. Skanowane dokumenty zapisywane są w formacie i strukturze katalogowej uzgodnionej z zamawiającym.

Technologia

Proces skanowania a następnie archiwizacji w OPEGIEKA obejmuje szereg czynności, których celem jest uzyskanie czytelności dokumentów nie mniejszej niż na dokumentach źródłowych i ułatwienie do nich dostępu. Dokumenty są odpowiednio przygotowywane poprzez rozszycie, usunięcie zszywek, czy ewentualne prace naprawcze. W zależności od typu dokumentów określane są parametry skanowania. Wykorzystanie skanerów przemysłowych automatyzuje prace i pozwala na masowe przetwarzanie dokumentów w krótkim czasie. Skanowane dokumenty firma umieszcza w specjalnie przygotowanej strukturze katalogowej używając przy tym odpowiedniego nazewnictwa plików i katalogów, które usprawnia wyszukiwanie dokumentów. Oferta OPEGIEKA obejmuje także umieszczone zarchiwizowanych plików w repozytorium, które zapewni bezpieczeństwo danych i szybki dostęp do potrzebnych informacji.