Menu
pl pl-PL / en
Elektrownie wiatrowe

Utrzymanie dobrego stanu technicznego elektrowni wiatrowej jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa jak i opłacalności pracy tzw. wiatraków. Serwis turbin stanowi istotną część całkowitych kosztów generacji energii elektrycznej w energetyce wiatrowej. Średnio, dla całego okresu eksploatacji turbiny, mogą one wynieść od 20 do 25% całkowitych kosztów utrzymania turbiny, dlatego istotne jest, aby na bieżąco kontrolować stan turbiny w sposób efektywny czasowo i kosztowo. Łopaty farm wiatrowych składają się z materiałów kompozytowych, które często kryją drobne wady lub braki ciągłości trudne do wykrycia przy użyciu konwencjonalnych metod monitorowania. OPEGIEKA posiada w swojej ofercie zarówno samolot i drony, które w kompleksowy sposób mogą dostarczyć szczegółowych informacji odnośnie stanu wiatraków i potencjalnych zagrożeń. Dane zarówno z samolotu i drona są dostępne od ręki. Naloty mogą dotyczyć zarówno pojedynczych wiatraków (dron) oraz całej farmy (samolot).