Menu
pl pl-PL / en
Mapy solarne

Mapy solarne miast otwierają nowe możliwości w zakresie zastosowań wykorzystujących informację dotyczącą nasłonecznienia. Najpowszechniejszym ich zastosowaniem jest wstępna ocena potencjału poszczególnych dachów budynków pod kątem instalacji paneli słonecznych, a także ocena opłacalności tego typu instalacji w zależności od kształtu i orientacji budynku oraz jego otoczenia. Mapy solarne miast umieszczone w miejskich portalach mapowych pełnią również funkcję edukacyjną w społeczeństwie poprzez propagowanie wykorzystania energii odnawialnej. Innym zastosowaniem map solarnych może być także wspomaganie planowania przestrzennego. Światło słoneczne w krajach rozwiniętych zaczyna być postrzegane jako cenne dobro, którym należy rozsądnie gospodarować. Stąd pojawiają się także regulacje prawne gwarantujące odpowiedni dostęp do światła słonecznego mieszkańcom.

Firma OPEGIEKA Elbląg podjęła prace nad wdrożeniem technologii tworzenia map solarnych. W ramach prac pilotażowych wykonana została mapa solarna Elbląga. Na podstawie szczegółowego numerycznego modelu pokrycia terenu wykonanego metodą lotniczego skanowania laserowego oraz danych meteorologicznych pozyskanych z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obliczone zostało sumaryczne całoroczne nasłonecznienie dla obszaru całego miasta (ok. 100 km2).