Menu
pl pl-PL / en
Modernizacje ewidencji gruntów

Kompleksową modernizację ewidencji OPEGIEKA wykonuje dla gruntów, budynków, lokali oraz określonego zapotrzebowania klienta. Prace dotyczące modernizacji gruntów polegają na weryfikacji i analizie istniejących materiałów geodezyjnych, wznowieniu bądź ustaleniu punktów granicznych, okazaniu ich właścicielom lub władającym tymi gruntami, czy rozliczaniu powierzchni działek. Podczas modernizacji zakładana jest ewidencja budynków i lokali, której przedmiotem jest pomiar budynków, założenie kart budynkowych i lokalowych oraz aktualizacja użytków gruntowych. Po zakończeniu wszystkich prac następuje procedura związana z wyłożeniem operatu do wglądu zainteresowanym stronom. W wyniku prac modernizacji ewidencji jest zakładana lub uzupełniana numeryczna mapa ewidencyjna i zasilana istniejąca baza graficzna i opisowa w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.