Menu
pl pl-PL / en
Mapy prawne

Mapa do celów prawnych

Mapami do celów prawnych są: wstępne projekty podziałów, mapy z projektami podziałów nieruchomości, geodezyjne mapy z projektem scalenia, mapy do celów sądowych, mapy do celów opiniodawczych oraz mapy z regulacji cieków wodnych. Mapy te wykonuje się w skalach mapy zasadniczej 1:500, 1:1000 i 1:2000. W swej treści zawierają: granice nieruchomości istniejących lub projektowanych, granice i numery działek, numery ksiąg wieczystych, miary czołowe i powierzchnie działek.